Privacyverklaring


Welkom

Hartelijk welkom op de website van Ri.Ver Fotografie. In deze privacyverklaring vertelt Ri.Ver Fotografie u hoe en waarom wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Ook geven wij uitleg over de bewaartermijn van de gegevens en over beveiligingsmethoden.

Verwerkingsverantwoordelijke

Degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Ri.Ver Fotografie
Van Ittersumstraat 52
8012 TL Zwolle
rianne@riverfotografie.nl
Bij vragen kunt u contact opnemen via dit emailadres

Persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website plaatsen wij alleen functionele cookies en beperkte analytische cookies. Functionele cookies worden alleen gebruikt om de website beter te laten werken. Met de analytische cookies meten wij alleen hoeveel bezoekers de website bezoeken. Wij hebben verder geen gegevens over welke bezoekers dat zijn en volgen niet het klikgedrag.

A: Als u een aanvraag voor een fotoshoot bij ons doet, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer

B: Als er een fotoshoot plaatsvindt, verwerken wij daarnaast nog de volgende persoonsgegevens:

  • Beeltenissen van de personen die op de foto’s staan

C: Het kan daarnaast voorkomen dat wij nog andere persoonsgegevens van u ontvangen, die u zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld per email of telefonisch contact (vrijwillige persoonsgegevens).

Grondslagen

Ri.Ver Fotografie verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder de gegevens is het niet mogelijk te reageren op uw aanvraag, afspraken te maken, de fotoshoot uit te voeren en de betaling(en) daarvoor te ontvangen.

De naam- en adresgegevens verwerken wij ook omdat het wettelijk verplicht is deze op de factuur op te nemen.

Als u vrijwillig persoonsgegevens verstrekt, is de grondslag voor verwerking daarvan uw (uitdrukkelijke) toestemming. U

kunt deze toestemming altijd weer intrekken via rianne@riverfotografie.nl

Voor wat betreft de beeltenissen van de personen die op de foto staan, geldt dat degene die de fotoshoot boekt ervoor zorgt dat alle aanwezige personen ermee akkoord zijn dat er foto’s van hen (kunnen) worden genomen. De grondslag is in dat geval dus toestemming. Natuurlijk blijft het mogelijk om tijdens de fotoshoot bij Ri.Ver Fotografie aan te geven dat u niet wilt dat u of uw kinderen op de foto komen.

Staat u (toch) op een gepubliceerde foto afgebeeld, terwijl u dat niet wilt? Bijvoorbeeld op Facebook of Instagram? Neem dan eerst contact op met degene die de foto heeft geplaatst. Als dat Ri.Ver Fotografie is, email dan via rianne@riverfotografie.nl en zet in het onderwerp van uw email: ‘Verwijderen foto i.v.m. privacy’.

Bewaartermijnen

Voor de persoonsgegevens genoemd onder A geldt dat Ri.Ver Fotografie deze nog 7 jaar na het versturen van de factuur bewaart in de administratie, omdat dit wettelijk verplicht is.

Voor de persoonsgegevens genoemd onder B geldt dat de foto’s zelf nog 5 (vijf) jaar na afloop van de shoot bewaard worden. Dit voor eventuele nabestellingen en gebruik voor promotie/marketing door Ri.Ver Fotografie zelf. Daarna worden deze verwijderd.

Voor vrijwillige persoonsgegevens genoemd onder C geldt dat deze na afloop van de shoot nog 3 (drie) maanden bewaard worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor emails/whatsapp-berichten. Daarna worden ze automatisch verwijderd.

Als u een klacht hebt ingediend, waarvan de behandeling langer duurt dan tot 3 (drie) maanden na afloop, bewaart Ri.Ver Fotografie alle persoonsgegevens tot de klacht volledig is opgelost.

Beveiliging

Persoonsgegevens bewaart RiVer Fotografie in de volgende systemen:

MoneyBird (boekhoudprogramma)
Externe harde schijven (fysiek)

Subverwerkers

Bij het leveren van mijn diensten maak ik gebruik van een aantal softwareprogramma’s en andere verwerkers.

De persoonsgegevens genoemd onder A worden opgevoerd in het boekhoudprogramma MoneyBird. De gegevens worden daar door hen bewaard zolang Ri.Ver Fotografie gebruik maakt van het programma en worden alleen gebruikt voor de administratie. MoneyBird gebruikt uw gegevens dus zelf niet.
Als Ri.Ver Fotografie het boekhoudprogramma niet langer gebruikt, worden de gegevens aan Ri.Ver Fotografie afgegeven en daarna verwijderd door MoneyBird.

Gemaakte foto’s worden beschikbaar gesteld via de digitale omgeving van Pixieset. Pixieset gebruikt de foto’s zelf niet. Ri.Ver Fotografie verwijdert deze weer na 1 (één) maand.

Foto’s kunnen worden gedownload via een email-link van WeTransfer. WeTransfer gebruikt de persoonsgegevens (zoals uw emailadres) en de foto’s niet zelf en deze worden automatisch weer verwijderd na 1 (één) week.

Inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt altijd het recht op inzage in de persoonsgegevens die Ri.Ver Fotografie van u verwerkt. Als deze gegevens niet kloppen, mag u deze bovendien aanpassen. Ook kunt u uw toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens intrekken en daarvoor een verzoek indienen om de gegeven te verwijderen. Ri.Ver Fotografie zal aan dat verzoek voldoen als de grondslag voor de verwerking uw toestemming is (zie hierboven bij grondslagen).

Klacht over privacy

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u die eerst schriftelijk bij Ri.Ver Fotografie indienen via rianne@riverfotografie.nl. Wij streven ernaar binnen 4 weken op uw klacht te reageren.

Bent u het met de reactie niet eens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Scroll to Top